Retourneren

Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kun u de ontvangen artikelen gedurende 14 dagen retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag dat u het product hebt ontvangen of een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Werkwijze

U neemt eerst met ons contact op voordat de goederen kunnen worden retour gezonden. Als goederen naar u onderweg zijn kunnen wij alleen nog via de retourneren methode producten terughalen. U moet eerst toestemming hebben om producten terug te sturen omdat wij een retourformulier moeten opmaken. Na ontvangst van uw gegevens, zoals naam, factuurnummer en besteldatum, wordt er contact met u opgenomen door onze helpdesk. Zij zullen ervoor zorgen dat de artikelen afgehaald worden. Lees de algemene voorwaarden door voor meer informatie omtrent het herroepingsrecht. Wij vergoeden het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten voor de heenzending. Voor het retourneren worden retour kosten in rekening gebracht. Deze kosten komen doordat er extra handelingen in het magazijn en administratie gemaakt moeten worden. Wanneer het een fout van ons betreft zijn de kosten voor het terugsturen voor ons. Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetaald. Deze termijn gaat niet in op het moment dat u de artikelen ontvangt, maar deze termijn gaat in op het moment dat deze retour wordt gehaald, of aangeeft terug te willen sturen.

Let op:

Wanneer de producten reeds zijn gemonteerd kunnen wij deze niet meer terugnemen, dit omdat de producten hierdoor onverkoopbaar worden, er geldt dus een waardevermindering van 100%. Het recht geldt niet voor de aankoop van goederen die worden geproduceerd volgens uw specificaties of welke duidelijk zijn aangepast aan uw behoeften. Retouren worden altijd gecontroleerd. Indien een product beschadigd of incompleet retour wordt ontvangen door ons, terwijl dit niet vooraf is gemeld, kunnen wij u een vergoeding in rekening brengen. Hierbij wordt onderzocht wat de reden van beschadiging is. Het risico van de retourzending ligt bij u, waarbij u verantwoordelijk bent voor het product tot het moment dat het bij ons is ontvangen.

Retourrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Werkwijze

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen terug die u tot op dat moment hebt gedaan. Inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Deze ontvangt u in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Termijn

Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

0
    0
    Jouw winkelmand
    Jouw mand is leegTerug naar de shop